در این ویدیو تلاش شده است که راهنمای جامعی جهت استفاده کاربران از نرم افزار جامع پشتیبان گیری فاوامجد در اختیار کاربران قرار گیرد.