•   از لینک پرداخت برای چه مواردی می توان استفاده کرد؟

    لینک پی در واقع یک ارائه ‌دهنده‌ی درگاه پرداخت آنلاین است که برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی امکان پرداخت الکتذونیکی را محیا می سازد .


  •  آیا سقف پرداخت مبلغ وجود دارد

    همچنین لینک پی یک سرویس مدیریت دریافت پول نیز می باشد. که افراد یا سازمان‌هایی که می‌خواهند پولی را دریافت کنند می‌توانند با استفاده از لینک پی برای آنها لینک پرداخت صادر کنند.


  •  هزینه پیامک‌هایی که از طرف لینک پرداخت ارسال می‌شود از چه کسی کسر می‌شود؟

    لینک پی در واقع یک ارائه ‌دهنده‌ی درگاه پرداخت آنلاین است که برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی امکان پرداخت الکتذونیکی را محیا می سازد .